Światowy dzień BACKUPu

31/03/2023 06:56
Światowy dzień BACKUPu

 Jak wykonać kopię zapasową plików i danych w Windows 11?


Aby włączyć kopię zapasową systemu Windows i wybrać ustawienia kopii zapasowej, wybierz pozycję

Start > Ustawienia > Konta > Kopia zapasowa systemu Windows.


Otwórz ustawienia kopii zapasowej systemu Windows


Można utworzyć kopię zapasową następujących elementów:

KROK .1 Synchronizowanie folderu usługi OneDrive

Włącz synchronizację folderów usługi OneDrive, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowych plików i folderów bezpośrednio z poziomu ustawień.

KROK 2.  Zapamiętaj moje aplikacje

System Windows zapamięta zainstalowane aplikacje i pomoże przywrócić je ze sklepu Microsoft Store na nowych urządzeniach.

KROK 3. Pamiętaj moje preferencje


Możesz utworzyć kopię zapasową preferencji, w szczególności ułatwień dostępu, haseł, języka i innych ustawień systemu Windows. Po włączeniu opcji Inne ustawienia systemu Windows system Windows synchronizuje niektóre ustawienia urządzenia (np. opcje drukarek i myszy), ustawienia Eksploratora plików i preferencje powiadomień.


Koniecznie zrób kopię zapasową w swoim poleasingowym laptopie czy komputerze zanim będzie za późno.

Zobacz również